Geodetická kancelář
ing. Petr Hlásek

Jsme geodetická kancelář s dlouholetou zkušeností v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Působíme převážně v Jihočeském kraji, Středočeském kraji a kraji Vysočina. Využíváme nejmodernější přístroje značky Leica.

Taktéž máme dlouholeté zkušenosti v oblasti majetkoprávní (sepisování listin pro vklad do katastru nemovitostí)

NAŠE SLUŽBY
Zhotovujeme geometrické plány pro:
Polohopis a výškopis
 • Polohopisné a výškopisné zaměřování území, vhodné pro následné projekční práce.
 • Zaměřujeme dopravní stavby, místní komunikace, průtahy obcí, atp.
 • Zaměření poskytujeme ve formátech *DWG, DXF, DGN.
Vytyčování vlastnických hranic
 • Vytyčujeme vlastnické hranice dne aktuálního stavu katastru nemovitostí ČR, včetně vytyčovacího protokolu a vhodné stabilizace.
Zaměření skutečného provedení stavby
 • Zaměřujeme skutečné provedení stavby, inženýrských sítí, optických sítí, dopravních staveb, mostů, atp.
Vytyčování staveb
 • Vytyčování obvodu nových staveb dle projektové dokumentace
 • Vytyčování základů pro rodinné domy a ostatní budovy
Majetkoprávní služby
 •  Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene a další
 • Vyplnění návrhu na vklad včetně vložení do KN

 

SPOLUPRACUJEME
KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek