Geodetická kancelář
ing. Petr Hlásek

Jsme geodetická kancelář s dlouholetou zkušeností v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Působíme převážně v Jihočeském kraji, Středočeském kraji a kraji Vysočina. Využíváme nejmodernější přístroje značky Leica.

Taktéž máme dlouholeté zkušenosti v oblasti majetkoprávní (sepisování listin pro vklad do katastru nemovitostí)

NAŠE SLUŽBY
Zhotovujeme geometrické plány pro:
 • Rozdělení pozemků 
 • Scelení pozemků a změnu hranice pozemku
 • Vyznačení budovy, dokončenou stavbu, nebo změny jejího vnějšího obvodu
 • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • Věcná břemena na části pozemku
 • Sepisování smluv a nasledný vklad do KN

MÁM ZÁJEM ->

Polohopis a výškopis
 • Polohopisné a výškopisné zaměřování území, vhodné pro následné projekční práce.
 • Zaměřujeme dopravní stavby, místní komunikace, průtahy obcí, atp.
 • Zaměření poskytujeme ve formátech *DWG, DXF, DGN.

MÁM ZÁJEM ->

Vytyčování vlastnických hranic
 • Vytyčujeme vlastnické hranice dne aktuálního stavu katastru nemovitostí ČR, včetně vytyčovacího protokolu a vhodné stabilizace.

MÁM ZÁJEM ->

Zaměření skutečného provedení stavby
 • Zaměřujeme skutečné provedení stavby, inženýrských sítí, optických sítí, dopravních staveb, mostů, atp.

MÁM ZÁJEM ->

Vytyčování staveb
 • Vytyčování obvodu nových staveb dle projektové dokumentace
 • Vytyčování základů pro rodinné domy a ostatní budovy

MÁM ZÁJEM ->

Majetkoprávní služby
 •  Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene a další
 • Vyplnění návrhu na vklad včetně vložení do KN

MÁM ZÁJEM ->

SPOLUPRACUJEME
KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek