Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis je jedna ze základních činností před zahájením projekčních a následných stavebních prací. 

Jedná se o podrobné zaměření zájmového území, které obsahuje zaměření potřebných objektů, komunikací,
povrchů, vegetace, terénní tvarů, nadzemních znaků inženýrských sítí a dalších potřebných věcí, které slouží jako podklad pro projekční práce.

Součástí zaměření je také vrstevnicový plán a informace o výškách všech zaměřených bodů.

  • Polohopis a výškopis tvoříme ve 2D, 3D. Výstupy tvoříme dle požadavků daného projektanta popřípadě investora.
  • Výkresy exportujeme ve formátech *DWX, *DXF, *DGN, *PDF a dalších dle požadavku projekční kanceláře či investora.
  • Zaměření jsme schopni doplnit o vrstevnicový plán, TIN síť terénu, exportujeme 3D hrany, spojnice bodů, atd.
  • Zaměření vždy doplňujeme o aktuální digitální katastrální mapu daného území.

Co je výstupem zaměření?

  • technická zpráva
  • účelová mapa v měřítku (*DWD, *DXF, *DGN, atd)
  • seznam souřadnic zaměřených bodů
  • vše elektronicky a v papírové podobě do formátu A1

Cena

  • Každá zakázka je odlišná, proto není možné stanovit cenu předem, ale až po první konzultaci.
  • Neváhejte nás kontaktovat.
KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek