Věcná břemena na část pozemku

Potřebujete na svém pozemku vyhotovit věcné břemeno, aby byl zajištěn přístup na pozemek?

Vedou přes Váš pozemek cizí inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, elektrická přípojka atd. a není k nim právně zajištěný přístup?

Vyhotovíme Vám geometrický plán pro vyznačení věcného břemene k části pozemku, aby byl zajištěn přístup na pozemek, popřípadě přístup k inženýrským sítím.

Jaký bude postup?

  • konzultace a posouzení zdarma
  • zaměření rozsahu věcného břemene
  • zaměření inženýrských sítí na které je následně potřeba vytvořit věcné břemeno
  • vyhotoveni geometrického plánu
  • kontrola správnosti geometrického plánu na příslušném katastrálním úřadě
  • předání geometrického plánu v papírové podobě do vašich rukou
  • možnost sepsání příslušné smlouvy o vkladu věcného břemene do KN, plus vyřízení vkladu na základě ověřené plné moci

Jaká bude cena?

  • Každá zakázka je odlišná, proto není možné stanovit cenu předem, ale až po první konzultaci.
  • Neváhejte nás kontaktovat.
KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek