Vytyčování staveb

Chystáte se stavět nový rodinný dům, garáž, jinou stavbu, kterou potřebujete přesně umístit na pozemek? Vytyčíme přesnou polohu umístění stavby na pozemek dle projektové dokumentace.

Vytyčení stavby spočívá v umístění důležitých bodů nové stavby, například rohů budovy, fyzicky na místě stavby dřevěným kolíkem, popřípadě nastřelovacími hřeby.

Vytyčovaní se provádí dle etap stavby. Zpravidla se vytyčuje skrývka, následně se vytyčují základové pasy, po vylití základových pasů betonem se vytyčují nastřelovacími hřeby rohy pro šalovací tvárnice (ztracené bednění).

Jaký bude postup?

  • konzultace zdarma
  • zajištění projektové dokumentace pro vytyčení
  • koordinace se stavbou
  • vytyčení v terénu
  • předáni vytyčovací dokumentace v papírové podobě, popřípadě
    elektronicky

Jaká bude cena?

  • Každá zakázka je odlišná, proto není možné stanovit cenu předem, ale až po první konzultaci.
  • Neváhejte nás kontaktovat.
KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek