Rozdělení pozemku

Prodáváte, darujete nebo chcete koupit část pozemku?

Geometrický plán je nezbytný technický podklad pro vkládání a úpravu údajů v katastru nemovitostí. Vyhotovuje se na základě zaměření v terénu a následně slouží jako jeden z podkladů pro vklad do katastru nemovitostí.

Rozdělíme Váš pozemek dle vašich požadavků a vyhotovíme geometrický plán, pro následný vklad do katastru nemovitostí.

Následně vám poradíme, jak postupovat při vkladu do katastru nemovitostí a případně poradíme jaké listiny budete potřebovat pro bezproblémový proces vkladu.

Jaký bude postup?

 • konzultace a posouzení vašeho požadavku zdarma
 • vytvoření návrhu rozdělení pozemku
 • vyhotovení geometrického plánu
 • kontrola správnosti geometrického plánu na příslušném
  katastrálním úřadě
 • předání geometrického plánu v papírové podobě do vašich rukou
 • možnost sepsání příslušné listiny (kupní smlouvy, darovací
  smlouvy, směnné smlouvy), plus vyřízení vkladu na základě
  ověřené plné moci

Jaká bude cena?

Každá zakázka je odlišná, proto není možné stanovit cenu předem, ale až po první konzultaci. Neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKT
KANCELÁŘ

Otevřeno

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

ing. Petr Hlásek